DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas
Įvyko pirmasis projekto Tyrimų veiklos informacinis seminaras

2010-10-21

2010 m. spalio 15 d. įvyko projekto Tyrimų veiklos informacinis seminaras, kurio tema „Lietuvos gyventojų viešosios nuomonės tyrimų rezultatai“. Seminare dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų UPC, ITC, SPPC darbuotojai, aukštųjų mokyklų mokslininkai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, pradinių klasių mokytojai ir specialieji pedagogai iš įvairių Lietuvos mokyklų.

Seminare buvo pristatas projektas ir projekto Tyrimų veiklos tikslai ir uždaviniai, aptarti nuveikti darbai. Tyrimų veiklos vadovas dr. A. Kalvaitis pristatė tyrimo „Lietuvos gyventojų, tarp jų pradinių klasių mokinių tėvų, požiūris į informacinių komunikacinių technologijų ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą bendrojo lavinimo mokyklų pradinėse klasėse“, kurį atliko viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“, rezultatus, atsakė į seminaro dalyvių klausimus.

Seminaro dalyviams buvo pristayti pirmieji projekto veiksmingumo tyrimų rezultatai. Vyko apskritojo stalo diskusija “IKT ir inovatyvių mokymo metodų taikymas pradiniame ugdyme: kur slypi ugdymo kokybės gerinimo rezervai?“, kurioje aktyviai dalyvavo visi seminaro dalyviai.

Pranešimo „Lietuvos gyventojų, tarp jų pradinių klasių mokinių tėvų, požiūris į informacinių komunikacinių technologijų ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą bendrojo lavinimo mokyklų pradinėse klasėse“ pateiktis.