DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas
Seminarai projekto pilotinių mokyklų komandoms

2010-11-08

Spalio 25-29 d. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Tauragėje, Druskininkuose ir Utenoje vyko seminarai projekto pilotinių mokyklų komandoms. Seminarai „Inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimas išbandant Metodiką. Strateginio plano veiklų organizavimas diegiant IKT ir inovatyvius mokymosi metodus pradiniame ir specialiajame ugdyme.

Mokyklos komandos bendradarbiavimas VMA“, skirti refleksijai po pirmojo seminaro, taip pat mokyklų komandų sukurtų vizijų, misijų, tikslų aptarimui, tikslinimui, komandos veiklos strateginio plano rengimui. Seminarų dalyviai susitarė dėl projekto 1.3.1. veiklos Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas įgyvendinimo savo mokyklose, dėl komandų veiklos organizavimo: pedagoginio darbo, išteklių paskirstymo tarp komandos narių, kiekvieno komandos nario asmeninio indėlio diegiant inovatyvius mokymo metodus ir IKT pradiniame ugdyme, taip pat, atsižvelgiant į individualius mokinių ugdymosi poreikius. Komandos susitarė ir dėl mokytojų bei mokinių bendradarbiavimo virtualioje mokymosi aplinkoje, dalijimosi praktine naudojimosi kompiuterinėmis mokymo(si) priemonėmis „Mano darbeliai“ ir „Mažasis Mocartas“ patirtimi. Seminare buvo pristatyti ir su pilotinių mokyklų komandų pedagogais aptarti IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo praktikos Liverpulio (Anglija) pradinėse mokyklose pavyzdžiai.