DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas
Informacija apie planuojamą tyrimų rezultatų pristatymo seminarą

2010-12-02

Informuojame, jog š.m. gruodžio 22 d. Vilniuje, viešbutyje Radisson Blu Hotel Lietuva, vyks antrasis projekto tyrimų veiklos informacinis seminaras, kurio tema „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme būklė Lietuvoje ir užsienyje“. Seminaras skirtas 2010 metais atlikto kompleksinio tyrimo rezultatams pristatyti ir apibendrinti. Šiame seminare bus pristatyti tyrimo teorinės studijos „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme pasiūla, taikymo praktika ir perspektyvos Lietuvoje ir užsienyje“ ir tyrimo „Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos mokytojų ir specialiųjų pedagogų nuomonė apie IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą pradinėse klasėse“ rezultatai.

Pirmąjame tyrimų veiklos informaciniame seminare buvo pristayti Lietuvos gyventojų ir pradinių klasių mokinių tėvų nuomonės tyrimų rezultatai, kurie yra projekto lėšomis finansuoto mokslinio tyrimo dalis. Seminaras skirtas Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams iš Švietimo ir mokslo ministerijos ir pavaldžių įstaigų, universitetų, švietimo centrų, savivaldybių švietimo skyrių, atsakingiems už pradinį ugdymą, informacinių ir komunikacinių technologijų diegimą, ugdymo kokybės užtikrinimą ir vertinimą, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą bendrojo lavinimo mokyklose, pradinių klasių mokytojų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, taip pat tyrimų rezultatais besidomintiems švietimo konsultantams ir pedagogams.

Registracija į seminarą yra baigta.