DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas
Pasirengimas „Inovatyvių mokymo (si) metodų ir IKT diegimo pradiniame ugdyme organizavimo metodikos“ projekto išbandymui

2011-01-19

2010 m. gruodžio mėn. pabaigoje ir 2011 m. sausio mėn. pradžioje visose projekto pilotinėse mokyklose įvyko seminarai, skirti mokyklų komandų pedagogų pasirengimui išbandyti „Inovatyvių mokymo (si) metodų ir IKT diegimo pradiniame ugdyme organizavimo metodikos“ (toliau Metodika) projektą. Projekto 1.3.1. veiklos Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas darbuotojos pilotinių mokyklų komandoms pristatė Metodiką ir jos taikymo mokyklose rekomendacijas.

Su pedagogų komandomis buvo aptartos Metodikos išbandymo pilotinėse mokyklose sąlygos ir galimybės, galimos ir būtinos pedagogų profesinės kompetencijos tobulinimo sritys, susijusios su inovatyviu mokymu (-si) ir IKT diegimu konkrečioje mokykloje, asmenine mokytojų profesine raida ir motyvacija, susitarta dėl Metodiką išbandančių mokyklų komandų bendravimo ir bendradarbiavimo projekto virtualioje mokymosi aplinkoje. Pilotinių mokyklų pedagogai seminare atliko praktines užduotis, išradingai pristatė savo sukurtus ugdomosios veiklos organizavimo pavyzdžius. Mokytojų ir jų mokinių darbuose atsispindėjo kūrybiško lokalizuojamos priemonės „Mano darbeliai“ panaudojimo galimybės. Naudodami „Mano darbelius“ mokytojai tikslingai integravo daugelį pradinių klasių mokomųjų dalykų – dailę, pasaulio pažinimą, matematiką, gimtąją ir užsienio kalbas. Seminaro dalyviams taip pat buvo pristatyta nauja lokalizuojama kompiuterinė mokymo priemonė „Užburtasis miškas“. Pedagogai praktiškai išbandė šią kompiuterinę mokymo priemonę, aptarė jos veikimo ypatybes ir taikymo ugdymui galimybes, nagrinėjo praktinius šios priemonės pritaikymo matematikos ir lietuvių kalbos pamokose pavyzdžius. Su mokyklų komandų pedagogais buvo aptarti lokalizuojamų kompiuterinių mokymo priemonių koregavimo ir tobulinimo klausimai, susitarta dėl siūlymų Metodikos projektui teikimo, dėl Metodikos išbandymo ir tobulinimo, tolesnio bendravimo ir bendradarbiavimo virtualioje mokymosi aplinkoje, dėl pilotinių mokyklų pradinių klasių mokinių aktyvaus dalyvavimo ir bendradarbiavimo virtualioje aplinkoje.