DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas
Įvyko pasirengimo praktikai seminarai būsimiesiems švietimo konsultantams pradiniam ugdymui

2011-02-15

2011 metų vasario mėnesio 1-2 ir 7-8 dienomis būsimiesiems švietimo konsultantams pradiniam ugdymui vyko projekto veiklos 1.1.1. Švietimo konsultantų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas du paskutiniai seminarai. Seminaruose dalyvavo 57 pedagogai.

Šių seminarų tikslas – padėti būsimiesiems švietimo konsultantams pasirengti praktikai. Atlikdamas švietimo konsultanto praktiką, kiekvienas pedagogas turės 2011 metų kovo – gegužės mėn. pravesti po du vienos dienos seminarus savo regione.

Pasirengimo praktikai seminarų metu dalyviai numatė būsimų praktikos seminarų temas, aptarė seminarų tikslus ir uždavinius, sudarė darbotvarkes, diskutavo dėl seminaro turinio, drauge su projekto darbuotojomis Regina Sabaliauskiene, Regina Rimkiene, Asta Rudienė aptarė, kaip tikslingai viešinti informaciją apie projektą ir jo rezultatus, kaip pasinaudoti projekto užsakymu atliktais tyrimais.

Numatyta, kad kiekviename pretendento į švietimo konsultantus seminare turėtų dalyvauti po 20 dalyvių. Iš viso būsimųjų švietimo konsultantų pradiniam ugdymui seminaruose dalyvaus apie 1200 pedagogų. Projekto darbuotojai atliks konsultantų praktikos seminarų kokybės stebėseną, praktikos įvertinimą ir pateiks išvadas.