DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas
Seminarai projekto pilotinių mokyklų komandoms

2011-04-27

2011 m. balandžio mėnesį Druskininkuose, Vilniuje, Tauragėje, Kaune, Utenoje ir Klaipėdoje vyko tęstiniai seminarai projekto pilotinių mokyklų komandoms. Seminarai „Inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse geroji patirtis ir problemos išbandant Metodiką. Interaktyvių programų pristatymas ir išbandymas“ buvo skirti refleksijai po anksčiau vykusio seminaro, taip pat, pedagogų komandų pasiekto esminio pokyčio, diegiant IKT ir inovatyvius mokymo metodus savo mokyklose išgryninimui, pedagogų komandų veiklos strateginių planų įgyvendinimo aptarimui ir interaktyvių programų pristatymui bei pasirengimui išbandyti mokyklose.

Seminarų dalyviai iš Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos, Tauragės „Šaltinio“ ir Utenos Krašuonos pagrindinių mokyklų, Klaipėdos „Gilijos“, Vilniaus „Vyturio“, Kauno „Varpelio“ pradinių mokyklų aktyviai dalyvavo seminaruose, parengė ir pristatė esminio pokyčio, pasiekto savo mokyklose diegiant IKT ir inovatyvius mokymo metodus, maršruto žemėlapius, išgrynino po kelias aktualiausias problemas, iškilusias diegiant minėtus metodus. Dalyviai aktyviai diskutavo ir ieškojo kelių iškilusioms problemoms spręsti. Pedagogų praktiniai darbai parodė, kad kiekviena komanda veikia savitai ir kuria išskirtinę IKT ir inovatyvių mokymo metodų diegimo savo mokykloje sėkmės istoriją. Pilotinių mokyklų komandos parengė sėkmės istorijų aprašų projektus. Seminaro lektoriai pristatė programas ir priemones, padedančias paruošti interaktyvias užduotis mokiniams ir kartu su seminaro dalyviais išbandė jas praktiškai, kartu kurdami pamokų pavyzdžius parengtus naudojant IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus.