DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklą baigė Klaipėdos, Šiaulių ir Kaišiadorių regionų specialieji pedagogai

2011-05-03

Šių metų kovo–balandžio mėnesiais mokymus pagal programą „Specialiojo ugdymo modernizavimas pradinėse klasėse taikant informacines komunikacines technologijas ir inovatyvius mokymo(si) metodus“ baigė trys grupės specialiųjų pedagogų (po 30 asmenų) iš Klaipėdos, Šiaulių ir Kaišiadorių regionų. Programa buvo skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su pradinių klasių mokiniais. Programos tikslas – tobulinti specialiųjų pedagogų profesines ir bendrąsias kompetencijas, padedančias užtikrinti kokybišką specialiųjų poreikių mokinių ugdymą pradinėse klasėse. Programos trukmė – 80 akademinių valandų. 48 val. specialieji pedagogai mokėsi seminaruose, likusias valandas išnaudojo namų darbams.

Seminarų metu specialieji pedagogai įgijo teorinių ir praktinių žinių apie: šiuolaikines specialiojo ugdymo tendencijas Europoje, specialiųjų poreikių mokinių ugdymo inkliuzinėje aplinkoje galimybes; pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymą specialiųjų poreikių mokinių ugdymui; IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybes atsižvelgiant į specialiųjų poreikių turinčių mokinių raidos ir psichologinius ypatumus; specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo individualizavimą ir diferencijavimą, taikant IKT ir inovatyvius ugdymo metodus; ugdymo proceso planavimą taikant IKT (kompiuterines programas); specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą taikant IKT; bendradarbiavimo su pedagogais ir mokinių tėvais galimybes pasitelkiant IKT. Praktinių užsiėmimų metu pedagogai atliko įvairias užduotis, mokėsi dirbti virtualioje aplinkoje, naudotis mokomosiomis kompiuterinėmis programomis, kurti mokymo objektus, naudoti IKT priemones testų, viktorinų kūrimui, mokinių vertinimui.

Specialieji pedagogai, dalyvavę šiuose kvalifikacijos tobulinimo mokymuose turėtų gebėti taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus ugdant specialiųjų poreikių mokinius pradinėse klasėse ir bendradarbiaujant su mokytojais bei mokinių tėvais.

Seminarai buvo įvertinti teigiamai. Daug pagyrimų ir padėkų sulaukė seminarų lektorės Neringa Juščiuvienė, Vida Makutienė, Violeta Šaknienė ir Loreta Martišiūtė.