DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Įvyko antrasis ekspertų iš Anglijos seminaras

2011-05-30

2011 m. gegužės 23-25 d. Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams įvyko antrasis projekto veiklos 1.3.1. Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas seminaras „Informacinių komunikacinių technologijų ir kitų inovatyvių metodų diegimo teorija ir praktika užsienio šalyse“. Seminare dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų UPC, ITC, SPPC darbuotojai, PPT specialistai, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės aukštųjų mokyklų dėstytojai ir mokslininkai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, mokyklų direktoriai ir pavaduotojai, pradinių klasių mokytojai ir specialieji pedagogai iš įvairių Lietuvos mokyklų. Seminarą vedė ekspertų paslaugas teikiančios Didžiosios Britanijos įmonės Abdab Limited ekspertės Anita Jones, Jolie Bond ir Michelle Smith.

Ekspertė Anita Jones pristatė Jungtinėje Karalystėje ir Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykdomus projektus, intensyvų IKT naudojimą ugdymo procese lemiančius faktorius, išryškino kitose šalyse pastebėtus privalumus ir tūkumus. Anita Jones taip pat pristatė pagalbines technologijas, padedančias specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams mokytis ir bendrauti efektyviau, pademonstravo naudojimosi iPad priemonėmis galimybes ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus, papasakojo apie Corseford mokyklos Škotijoje patirtį ir Rolfo Blacko iš Dundee universiteto iniciatyvą drauge su Abedeeno universiteto mokslininkais ieškoti galimybių padėti negalintiems kalbėti vaikams. Ekspertė Jolie Bond kalbėjo apie įvairių technologijų taikymą (pvz., „Skype“ siūlomą naują platformą mokytojams – laisvą tarptautinę mokytojų bendruomenę – „Skype klasėje“) mokytojų bendradarbiavimo skatinimui, personalo mokymų svarbą, aptarė naujų technologijų, tokių kaip iPad, vizualizatorių, flick fotoaparatų, informavimo įrangos, televizijos panaudojimo galimybes, pademonstravo specialiai šiam seminarui nufilmuotą medžiagą iš vienos moderniausių Anglijoje Visų šventųjų vidurinės mokyklos, organizavo vaizdo konferenciją, kurios metu šios mokyklos mokytojai ir mokiniai drauge su seminaro dalyviais kalbėjosi apie informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimo pamokose ypatumus ir veiksmingumą.

Seminare taip pat buvo tumpai pristatytos projekto pilotinių mokyklų sėkmės istorijos, buvo diskutuojama, lyginant skirtingų šalių ugdymo praktiką. Ekspertė Michelle Smith pateikė daug inovatyvios pradinio ugdymo praktikos pavyzdžių, aptarė inovacijas pamokoje skatinančią veiklą ir strategijas, daug dėmesio skyrė inovatyviam ir kūrybiškam mokymui, aptarė mokinių kūrybiškumą skatinančius mokymo medodus ir kūrybiško mokytojo ypatybes, pateikė daug vertingos informacijos apie internete skelbiamas nemokamas ugdymui skirtas priemones, pademonstravo ir parekomendavo įdomesnius pavyzdžius, lengvai pritaikomus modelius ir interaktyvius žaidimus, papasakojo apie interaktyviųjų lentų programinės įrangos naujoves ir praktiškai pademonstravo seminaro dalyviams naujos įrangos galimybes ir išryškino pranašumus, palengvinančius mokytojo darbą.
Seminaro dalyviai diskutavo apie lyderystę ir inovatyvumą, švietimo infrastruktūrą, mokymosi išteklius, virtualias mokymosi aplinkas ir informacinių komunikacinių technologijų diegimą pradinėse klasėse.

Gegužės 26 d. ekspertės iš Anglijos lankėsi ugdymo plėtotės centre, kur susitiko su direktoriumi G. Vaideliu ir pavaduotoja S. Vingeliene, projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ vadove R. Skripkiene ir projekto 1.3.1. veiklos Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas darbuotojomis. Su ekspertėmis iš Anglijos buvo kalbamasi apie inovatyvių mokymo (-si) metodų ir informacinių komunikacinių technologijų diegimą Anglijos ir Lietuvos mokyklose, inovatyviam ugdymui reikiamos ugdymo aplinkos kūrimą, apie naują projekto pilotinių mokyklų pedagogų komandų patirtį, patiriamus iššūkius, tolesnę veiklą, pradėtų darbų veiksmingumo įvertinimą bei tęstinumą. Ekspertės atsakė į Ugdymo plėtotės centro direktoriaus ir projekto darbuotojų klausimus. Svarbiausias šio vizito tikslas – konsultavimas ir susitarimai dėl rudenį vyksiančio trečiojo Lietuvos ekspertų kvalifikacijos tobulinimo seminaro turinio, projekto pilotinių mokyklų gerosios patirties pavyzdžių fiksavimo, apibendrinimo ir sklaidos. Užsienio ekspertės taip pat domėjosi Lietuvos kultūra, lankėsi Vilniaus senamiestyje ir Europos parke.