DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos




Seminaras pilotinių mokyklų komandoms

2011-06-17

2011 m. birželio mėnesį Druskininkuose, Utenoje, Kaune, Vilniuje, Tauragėje, ir Klaipėdoje vyko papildomi seminarai projekto pilotinių mokyklų komandoms. Seminarai „Projekto pilotinės mokyklos pedagogų komandos veiklos rezultatų apibendrinimas, įsivertinimas ir planavimas“ buvo skirti veiklos įgyvendinimo veiksmingumo klausimams, pirmojo tyrimo rezultatų analizei ir aptarimui, mokyklos komandos veiklos planavimui, mokyklų komandų sėkmės istorijų pristatymo platesnei švietimo bendruomenei idėjų aptarimui.

Seminarų dalyviai iš Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos, Utenos Krašuonos, Tauragės „Šaltinio“ pagrindinių mokyklų, Kauno „Varpelio“, Vilniaus „Vyturio“ ir Klaipėdos „Gilijos“ pradinių mokyklų aktyviai dalyvavo seminaruose, diskutavo, aptarė tolesnę veiklą, susijusią su inovatyvių mokymo metodų ir IKT naudojimu pradiniame ugdyme. Su mokyklų komandomis aptartos platesnės Virtualios mokymosi aplinkos panaudojimo galimybės mokytojų bendravimui ir bendradarbiavimui, dalijimuisi sukurtomis mokymo ir metodinėmis priemonėmis. Aptarti saugaus mokinių naudojimosi internetu klausimai. Susitarta šia tema kalbėtis su mokiniais ir jų tėvais, drauge mokytis bendravimo internete etiketo. Diskutuota dėl lokalizuojamų kompiuterinių mokymo priemonių tikslingo panaudojimo pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymui. Susitarta dėl konkurso „Šauniausias animacijos kūrėjas“ organizavimo mokyklose. Pateikta animacijos kūrimo pavyzdžių, seminare dalyvavę mokytojai patys mokėsi kurti animacijas, aptarė lokalizuojamų mokymo priemonių teikiamas naujas galimybes mokiniams, pavyzdžiui, praktikoje kūrybiškai pritaikyti įgytas įvairių mokomųjų dalykų žinias ir gebėjimus, patraukliai pristatyti savo darbus ir idėjas bendraklasiams, mokytojams ir tėvams.