DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Kūrybiškumas ir mokymasis: patirtis iš kvalifikacijos tobulinimo kursų Maltoje

2011-10-28

Spalio 18 – 22 dienomis Sliemoje (Malta) vyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kūrybiškumas ir mokymasis“ („Creativity and learning“), organizuoti Besimokančių mokytojų tinklo (Learning Teacher Network), kuriuose dalyvavo projekto veiklos 1.1.2. Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimas vadovė  Agnė Saylik. 

Dotacija dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo veikloje Agnei Saylik buvo skirta pagal Švietimo mainų paramos fondo administruojamą Mokymosi visą gyvenimą programos Comenius paprogramę. Kvalifikacijos tobulinimo kursų „Kūrybiškumas ir mokymasis“  tikslas - formuoti ir tobulinti kursų dalyvių kompetencijas kūrybiškumo ugdymo, inovatyvaus mokymo ir mokymosi srityse, stimuliuoti kūrybiškumą bei inovacijas kursų metu bei pritaikyti įgytą patirtį grįžus į savo įstaigą. Šiuose kursuose dalyvavo mokytojai ir dėstytojai iš 14 Europos šalių – Austrijos, Belgijos, Kroatijos, Lenkijos, Švedijos, Vokietijos ir kt.

Kvalifikacijos tobulinimo kursų metu Agnė Saylik susipažino su kūrybiškumo sąvoka, kūrybiškomis mokymosi aplinkomis, įvairiais Europoje naudojamais kūrybiškumo mokymo ir mokymosi metodais bei technikomis (pvz., „6 mąstančios skrybėlės“), kurie buvo pristatyti pranešimų metu. Kursų metu Agnė Saylik atliko įvairias užduotis, dalinosi patirtimi apie kūrybiškumo ugdymą, inovatyvių ir interaktyvių mokymo metodų taikymą Lietuvoje, dalyvavo diskusijose įvairia aktualia švietimo problematika. Kursų dalyviai vyko į pažintinius vizitus Edvardo de Bono institute Maltos universitete bei St. James Cavalier kūrybiškumo centre, kur susipažino su šių įstaigų veikla bei praktiniais kūrybiškumo ugdymo Maltoje pavyzdžiais.

Kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Kūrybiškumas ir mokymasis“ gauta vertinga ir aktuali informacija prisidės prie kokybiškesnio projekto veiklų įgyvendinimo bei organizuojant projekte numatytus kvalifikacijos tobulinimo seminarus.

Medžiaga atspindi dotacijos Gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.

Akimirkos iš kvalifikacijos tobulinimo kursų: