DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


2010 lapkričio 22-23-24 d. vyko paskutinis ketvirtasis seminarų ciklo švietimo konsultantų specialiajam ugdymui kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Konsultantų veiklos tęstinumas tobulinant specialiųjų pedagogų kompetencijas taikyti IKT ir kitus inovatyvius mokymo(si) metodus“.


2010 m. lapkričio 15–16 dienomis Vilniuje vyko jau antrasis specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybės ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse”, kuriame dalyvavo specialieji pedagogai iš Vilniaus m. ir rajono, Šalčininkų r., Švenčionių r., Molėtų r., Anykščių r. ir Ukmergės r. savivaldybių.


2010 m. lapkričio 3–8 d. projekto veiklos 1.1.2. Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimas ekspertė-metodininkė dr. Tatjana Jevsikova lankėsi Rumunijos Ploješčio miesto universiteto informatikos fakultete. Pagrindinis vizito tikslas – pasidalinti kompiuterinių mokymosi priemonių (mokymosi objektų) ir virtualiųjų mokymosi aplinkų kūrimo ir taikymo mokymui ir mokymuisi patirtimi.


Lapkričio 11 d. ekspertų paslaugas teikiančios Didžiosios Britanijos įmonės Abdab Limited ekspertės Anita Jones, Jolie Bond ir Michelle Whittle lankėsi Ugdymo plėtotės centre, kur susitiko su direktoriumi G. Vaideliu, projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ vadove R. Skripkiene ir projekto 1.3.1. veiklos Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas darbuotojomis.


2010 m. lapkričio 8-10 d. Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams įvyko projekto veiklos 1.3.1. veiklos Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas seminaras, kurio tema „Inovatyvių mokymo ir mokymosi metodų taikymo užsienio šalyse teorija ir praktika“. Seminare dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų UPC, ITC, SPPC darbuotojai, aukštųjų mokyklų mokslininkai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, mokyklų direktoriai ir pavaduotojai, pradinių klasių mokytojai ir specialieji pedagogai iš įvairių Lietuvos mokyklų.