DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


Informuojame, jog š.m. lapkričio 29 – gruodžio 1 d. Vilniuje, viešbučio „Europa City“ konferencijų centre, J. Jasinskio g. 14. vyks projekto veiklos 1.1.2. Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimas seminaras, kurio tema „Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas, kompiuterinių mokymosi priemonių ir virtualių mokymosi aplinkų kūrimas ir taikymas mokymui ir mokymuisi: patirtis ir naujovės Europoje ir pasaulyje“.


Spalio 25-29 d. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Tauragėje, Druskininkuose ir Utenoje vyko seminarai projekto pilotinių mokyklų komandoms. Seminarai „Inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimas išbandant Metodiką. Strateginio plano veiklų organizavimas diegiant IKT ir inovatyvius mokymosi metodus pradiniame ir specialiajame ugdyme.


2010 m. spalio 15 d. įvyko projekto Tyrimų veiklos informacinis seminaras, kurio tema „Lietuvos gyventojų viešosios nuomonės tyrimų rezultatai“. Seminare dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų UPC, ITC, SPPC darbuotojai, aukštųjų mokyklų mokslininkai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, pradinių klasių mokytojai ir specialieji pedagogai iš įvairių Lietuvos mokyklų.


Rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje visose šešiose projekto pilotinėse mokyklose įvyko seminarai, skirti pasirengimui dirbti projekto virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) ir išbandyti lokalizuotas kompiuterines mokymo(si) priemones (KMP). Seminaro metu projekto 1.3.1. veiklos Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas darbuotojos pristatė virtualią mokymosi aplinką ir jos naudojimo galimybes pedagogų ir mokyklų komandų bendradarbiavimui. Kiekvienam komandos nariui buvo suteiktas vartotojo vardas ir slaptažodis. Pagal galimybes VMA buvo išbandyta praktiškai.


2010 m. rugsėjo 20-23 d. pažangios inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse praktikos stebėjimo tikslais projekto vadovė Ramutė Skripkienė ir projekto veiklos Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas pilotinėse mokyklose vadovė Rima Bačkienė, ekspertės-metodininkės Genovaitė Kynė ir Jurgita Pupeikienė lankėsi įvairiose bendrojo lavinimo mokyklose Liverpulyje (Anglijoje), susitiko su Joan McCann, atsakinga už mokytojų kvalifikacijos įvertinimą ir tobulinimą bei IKT diegimą Anglijos mokyklose.