DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


Pradėjo veikti pojekto Virtuali mokymosi aplinka (VMA) skirta mokytis ir bendradarbiauti projekte dalyvaujančių pilotinių mokyklų pedagogams ir mokiniams, taip pat projekte dalyvaujantiems švietimo konsultantams, pradinių klasių mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams.


Atlikti pirmojo kompiuterinių mokymo priemonių komplekto lokalizavimo darbai, kurių metu buvo lokalizuotos dvi kompiuterinės mokymo priemonės, skirtos pradinių klasių mokiniams.


Projekto veiklos Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas pilotinėse mokyklose vadovė Rima Bačkienė rugsėjo 6-10 dienomis lankėsi Suomijoje. Nordens institute ji susitiko su instituto darbuotojais, dirbančiais kūrybiškumo ir inovacijų sektoriuose.


Informuojame apie vykstančią registraciją į švietimo specialistams ir ekspertams skirtą seminarą „Inovatyvių mokymo ir mokymosi metodų taikymo užsienio šalyse teorija ir praktika“. Seminaras vyks š.m. lapkričio 8-9-10 d. Vilniuje, viešbutyje Europa City, J. Jasinskio g. 14


Siekiant paspartinti pradinio ugdymo modernizavimą taikant IKT ugdymo procese 2010-2011 mokslo metais vienoje projekto mokykloje bus išbandomi nešiojami kompiuteriai, skirti pradinių klasių mokiniams. Nešiojamus kompiuterius numatyta išbandyti trečios klasės mokinių mokymui(si).