DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


Rugpjūčio 30 d. Utenoje įvyko pirmasis kvalifikacijos tobulinimo seminaras projekte dalyvaujančios Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos komandos pedagogams. Seminare „Šiuolaikiškas požiūris į IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą pradiniame ir specialiajame ugdyme. Strateginio IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų diegimo mokykloje plano rengimas“ dalyvavę pradinių klasių mokytojai, pradinėse klasėse dirbantys mokytojai dalykininkai ir švietimo pagalbos specialistai aptarė inovatyvaus mokymo(si) sampratą, šiuolaikinio ugdymo principus, požiūrio į besimokančiuosius ir mokymo(si) metodus kaitą, tarėsi dėl inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT diegimo pradiniame ir specialiajame ugdyme strateginio plano rengimo.


Rugpjūčio 25 d. Klaipėdoje įvyko pirmasis kvalifikacijos tobulinimo seminaras projekte dalyvaujančios Klaipėdos „Gilijos” pradinės mokyklos komandos pedagogams. Seminare „Šiuolaikiškas požiūris į IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą pradiniame ir specialiajame ugdyme. Strateginio IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų diegimo mokykloje plano rengimas“ dalyvavę pradinių klasių mokytojai, pradinėse klasėse dirbantys mokytojai dalykininkai ir švietimo pagalbos specialistai aptarė inovatyvaus mokymo(si) sampratą, šiuolaikinio ugdymo principus, požiūrio į besimokančiuosius ir mokymo(si) metodus kaitą, tarėsi dėl inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT diegimo pradiniame ir specialiajame ugdyme strateginio plano rengimo.


Rugpjūčio 24 d. Tauragėje įvyko pirmasis kvalifikacijos tobulinimo seminaras projekte dalyvaujančios Tauragės „Šaltinio” pagrindinės mokyklos komandos pedagogams. Seminare „Šiuolaikiškas požiūris į IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą pradiniame ir specialiajame ugdyme. Strateginio IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų diegimo mokykloje plano rengimas“ dalyvavę pradinių klasių mokytojai, pradinėse klasėse dirbantys mokytojai dalykininkai ir švietimo pagalbos specialistai aptarė inovatyvaus mokymo(si) sampratą, šiuolaikinio ugdymo principus, požiūrio į besimokančiuosius ir mokymo(si) metodus kaitą, tarėsi dėl inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT diegimo pradiniame ir specialiajame ugdyme strateginio plano rengimo.


Skelbiame bendrą sąrašą pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų, užsiregistravusių dalyvauti projekto organizuojamuose mokymuose pagal nuotolinio mokymosi kursą „Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis“.


Skelbiame specialiojo ugdymo pedagogų sąrašą, užsiregistravusių dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, organizuojamuose pagal pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programą „Specialiojo ugdymo modernizavimas pradinėse klasėse taikant informacines komunikacines technologijas ir inovatyvius mokymo(si) metodus“.