DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


Skelbiame sąrašą pradinių klasių mokytojų, užsiregistravusių dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, organizuojamuose pagal „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas ir inovatyvius mokymo(si) metodus“ programą.


Rugpjūčio 20 dieną Kaune įvyko pirmasis kvalifikacijos tobulinimo seminaras projekte dalyvaujančios Kauno „Varpelio” pradinės mokyklos komandos pedagogams. Seminare „Šiuolaikiškas požiūris į IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą pradiniame ir specialiajame ugdyme.


2010 m. rugpjūčio 15–22 d. konstrukcionizmu besidomintys mokslininkai, mokytojai, doktorantai, studentai iš viso pasaulio susirinko Paryžiuje, Paryžiaus Amerikos universiteto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Constructionism 2010“ ir seminaruose.


Rugpjūčio 17-18 d. Kupiškyje vyko pirmasis pradinių klasių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas pradinėse klasėse“.


Rugpjūčio 18 d. Vilniuje įvyko pirmasis kvalifikacijos tobulinimo seminaras projekte dalyvaujančios Vilniaus „Vyturio” pradinės mokyklos komandos pedagogams. Seminare „Šiuolaikiškas požiūris į IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą pradiniame ir specialiajame ugdyme. Strateginio IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų diegimo mokykloje plano rengimas“ dalyvavę pradinių klasių mokytojai, pradinėse klasėse dirbantys mokytojai dalykininkai ir švietimo pagalbos specialistai aptarė inovatyvaus mokymo(si) sampratą, šiuolaikinio ugdymo principus, požiūrio į besimokančiuosius ir mokymo(si) metodus kaitą, tarėsi dėl inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT diegimo pradiniame ir specialiajame ugdyme strateginio plano rengimo.