DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


Birželio 21-23 d. Vilniuje lankėsi ekspertų paslaugas teikiančios Didžiosios Britanijos įmonės Abdab Limited ekspertai Alan Beckley ir Anita Jones. Užsienio ekspertai lankėsi Ugdymo plėtotės centre, kur susitiko su direktoriaus pavaduotoju Pranu Gudynu ir projekto 1.3.1. veiklos darbuotojais. Svarbiausias šio vizito tikslas – konsultavimas ir susitarimai dėl rudenį vyksiančių Lietuvos ekspertų kvalifikacijos tobulinimo seminarų. Užsienio ekspertai taip pat lankėsi švietimo konsultantų pradiniam ugdymui rengimo seminare „Panoramos“ viešbutyje, dalyvavo diskusijoje su projekto darbuotojais ir seminaro dalyviais, atsakė į klausimus.


Birželio 18-19 dienomis Vilniuje, viešbutyje „Panorama“, įvyko švietimo konsultantų specialiajam ugdymui kvalifikacijos tobulinimo seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdant specialiųjų poreikių mokinius inkliuzinėje aplinkoje“.

Nuotraukos iš seminaro


Birželio 14-15 dienomis Luelea technologijų universitete (Švedijoje) vyko socialinio verslumo ir inovacijų Šiaurės Europos šalyse konferencija, kurioje dalyvavo projekto veiklos 1.3.1. vadovė Rima Bačkienė. Šioje konferencijoje švietimo politikai ir administratoriai iš Šiaurės Europos šalių, JAV ir Jungtinės Karalystės aptarė naujausias socialinio verslumo ir švietimo inovacijų tendencijas ir gerosios patirties pavyzdžius Šiaurės Europos mokyklose, įgyvendinančiose inovatyvius mokymo metodus ir ilgalaikius socialinio verslumo projektus.


Birželio 14-15 ir 21-23 dienomis Vilniuje, viešbutyje „Reval Inn Vilnius“, įvyko du švietimo konsultantų pradiniam ugdymui rengimo seminarai „IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymas pradiniame ugdyme: ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas, pasiekimų vertinimas ir šeimos įtraukimas į ugdymo procesą”.

Nuotraukos iš birželio 14 d. seminaro


Birželio 7-8 ir 10-11 dienomis Vilniuje, viešbutyje „Panorama“, įvyko du švietimo konsultantų pradiniam ugdymui kvalifikacijos tobulinimo seminarai „Šiuolaikinės pradinių klasių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kryptys. Bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas pradinėse klasėse“.

Nuotraukos iš birželio 11 d. seminaro