DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


Gegužės 18 dieną Tauragėje įvyko projekto informacinis seminaras, kuriame dalyvavo 54 dalyviai iš Tauragės, Jurbarko, Šilutės, Šilalės rajonų savivaldybių bei Pagėgių savivaldybės – švietimo pagalbos įstaigų atstovai, bendrojo lavinimo mokyklų vadovai, pradinių klasių mokytojai, specialiojo ugdymo pedagogai.

Projekto vadovė dr. Ramutė Skripkienė seminaro dalyvius supažindino su pasaulinėmis švietimo informacinių technologijų panaudojimo ugdymo procese tendencijomis, pristatė projektą - jo tikslus, uždaviniais, numatomus rezultatus, taip pat 2004-2006 m. lokalizuotas mokymo priemones, skirtas pradiniam ir specialiajam ugdymui.

Nuotraukos iš seminaro.


Gegužės 7 dieną Marijampolėje įvyko projekto informacinis seminaras, kuriame dalyvavo 50 dalyvių iš Marijampolės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Prienų rajonų savivaldybių.

Auditoriją sudarė savivaldybių administracijų švietimo specialistai, bendrojo lavinimo mokyklų vadovai, pradinių klasių mokytojai, specialiojo ugdymo pedagogai.

Projekto vadovė dr. Ramutė Skripkienė seminaro dalyvius supažindino su pasaulinėmis švietimo informacinių technologijų panaudojimo ugdymo procese tendencijomis, pristatė projektą - jo tikslus, uždaviniais, numatomus rezultatus.


Birželio 1 d. projekto darbuotojai lankėsi projekto pilotinėje Utenos Krašuonos pagrindinėje mokykloje. Susitikime dalyvavo mokyklos direktorius Rolandas Gruodinskas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Telksnienė ir 20 šios mokyklos pedagogų, projekto komandos narių. Projekto darbuotojai su pilotinės mokyklos pedagogais kalbėjosi apie projekto įgyvendinimą ir apžvelgė artimiausius 1.3.1. veiklos planus ir darbus. Mokyklos pedagogai dalinosi inovatyvių mokymo metodų ir IKT naudojimo patirtimi bei išsakė, kokius lūkesčius jie sieja su dalyvavimu projekte. Atlikta pirmoji pilotinės mokyklos komandos narių apklausa pagal projekto veiksmingumo tyrimų programą.


Gegužės 31 d. projekto darbuotojai lankėsi projekto pilotinėje Vilniaus „Vyturio“ pradinėje mokykloje. Susitikime dalyvavo mokyklos direktorė Aušra Drumstienė, direktorės pavaduotojos Rasa Adomavičienė bei Meilutė Stungytė ir 20 šios mokyklos pedagogų, projekto komandos narių. Projekto darbuotojai su pilotinės mokyklos pedagogais kalbėjosi apie projekto įgyvendinimą ir apžvelgė artimiausius 1.3.1. veiklos planus ir darbus. Mokyklos pedagogai dalinosi inovatyvių mokymo metodų ir IKT naudojimo patirtimi bei išsakė, kokius lūkesčius jie sieja su dalyvavimu projekte. Atlikta pirmoji pilotinės mokyklos komandos narių apklausa pagal projekto veiksmingumo tyrimų programą.


Birželio mėnesį Vilniuje vyks švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo seminarai, kuriuose dalyvaus projekto mokyklų pedagogai.

60 projekte dalyvaujančių pradinių klasių mokytojų ir 30 specialiųjų pedagogų, pretenduojančių tapti IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme švietimo konsultantais, bus pakviesti dalyvauti trijų dienų švietimo konsultantų rengimo seminaruose. Švietimo konsultantų pradiniam ugdymui rengimo seminarai „IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymas pradiniame ugdyme: ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas, pasiekimų vertinimas ir šeimos įtraukimas į ugdymo procesą“ vyks birželio 14-16 d. ir 21-23 d. Švietimo konsultantų specialiajam ugdymui rengimo seminaras „IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymas specialiajame ugdyme: ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas, pasiekimų vertinimas ir šeimos įtraukimas į ugdymo procesą“ vyks birželio 1-3 d.