DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


2011 m. gruodžio 16 d. Vilniuje vyko trečiasis projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ Tyrimų veiklos informacinis seminaras  „Informacinių komunikacinių technologijų ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas pradinėse klasėse: specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvų nuomonės tyrimo rezultatai“, skirtas Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams iš Švietimo ir mokslo ministerijos ir pavaldžių įstaigų, universitetų, švietimo centrų, savivaldybių švietimo skyrių, atsakingiems už pradinį ugdymą, informacinių ir komunikacinių technologijų diegimą, ugdymo kokybės užtikrinimą ir vertinimą, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą bendrojo lavinimo mokyklose, pradinių klasių mokytojų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, taip pat tyrimų rezultatais besidomintiems švietimo konsultantams ir pedagogams. skirtas 2011 metų rudenį projekto lėšomis atliktos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvų apklausos rezultatams pristatyti ir apibendrinti. 


Š.m. gruodžio 1-2 d. projekto 1.3.1. veiklos Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas pilotinėse mokyklose vadovė Rima Bačkienė, Azerbaidžano Respublikos Švietimo ministerijos, taip pat Susisiekimo ir Informacinių technologijų ministerijų bei UNESCO Informacinių technologijų ir švietimo instituto kvietimu, dalyvavo Baku mieste vykusioje konferencijoje „Mokytojų kompetencijos žinių visuomenėje: politika, pedagogika, socialiniai įgūdžiai“, kur skaitė du pranešimus: „Lietuvos informacinių komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį ugdymą 2008-2012 strategija“ ir „IKT – daugiau galimybių mokiniams ir mokytojams“.


 Baigėsi ŠAUNIAUSIO ANIMACIJOS KŪRĖJO konkursas, kuriame dalyvavo projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ pilotinių mokyklų pradinių klasių mokiniai.


2011 m. lapkričio 25 d. įvyko projekto veiklos 1.1.1. Konsultantų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas konferencija „Švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo rezultatų apibendrinimas“, kurioje dalyvavo du šimtai dalyvių iš projekte dalyvaujančių švietimo įstaigų, Savivaldybių administracijų švietimo padalinių, bendrojo ugdymo mokyklų, Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Švietimo informacinių technologijų centro, Pedagoginių ir psichologinių tarnybų, Lietuvos edukologijos universiteto, Šiaulių universiteto, Rinkos tyrimų centro, taip pat švietimo žiniasklaidos atstovai. 


2011 m. lapkričio mėnesį Druskininkuose, Vilniuje, Tauragėje, Kaune, Utenoje ir Klaipėdoje baigėsi tęstinių seminarų ciklas projekte „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“  dalyvaujančių pilotinių mokyklų komandoms. 120-čiai pedagogų  buvo įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.