DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


2011 m. lapkričio 14-16 d. Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams vyko projekto 1.1.2. veiklos Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimas organizuotas kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Kompiuterinių mokymosi priemonių taikymo pradiniam ir specialiajam ugdymui efektyvumo tyrimai Europoje ir pasaulyje: poveikis mokymosi motyvacijai ir pasiekimams“. 


2011 m. spalio–lapkričio mėnesiais įvyko paskutiniai projekto veikloje 1.2.2. kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklo mokymai, kuriuos baigė Telšių ir Kėdainių regionų specialieji pedagogai – dvi grupės po 30 dalyvių. Seminarai vyko Telšiuose ir Kėdainiuose, juose buvo susirinkę dalyviai iš 12 savivaldybių. Seminarų dalyviams buvo įteikti 80 a. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo programos baigimo pažymėjimai, seminarų lektoriams įteikti pažymėjimai, liudijantys apie vestus seminarus.


2011 m. lapkričio 6-11 d. Vokietijoje vyko Getės instituto organizuotas ir finansuotas tarptautinis pažintinis vizitas „Promoting Multilingualism“, skirtas daugiakalbystės skatinimui Europoje, kuriame dalyvavo Lietuvos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos, Čekijos, Vengrijos ir Vokietijos švietimo ekspertai, švietimo ministerijų ir joms pavaldžių institucijų darbuotojai. 


2011 m. lapkričio 4-6 d. parodų ir konferencijų centre LITEXPO vykusioje parodoje „Mokykla 2011“ buvo pristatytos projekto lokalizuojamos kompiuterinės mokymosi priemonės „Mano darbeliai“, „Mažasis Mocartas“, „Užburtasis miškas“ ir „Vaikų žaidimai“.


2011 m. spalio 24- 26 d. Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams įvyko trečiasis projekto veiklos 1.3.1. Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas seminaras „Inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymo  pradiniam ir specialiajam ugdymui efektyvumo tyrimai Europoje ir pasaulyje: poveikis mokymui(si)“. Seminare dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų UPC, ITC, SPPC darbuotojai, PPT specialistai, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės aukštųjų mokyklų dėstytojai ir mokslininkai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, mokyklų direktoriai ir pavaduotojai, pradinių klasių mokytojai ir specialieji pedagogai iš įvairių Lietuvos mokyklų. Seminarą vedė ekspertų paslaugas teikiančios Didžiosios Britanijos įmonės Abdab Limited ekspertai Anita Jones, Julie Bond, Jenny Bond ir Tim McLardy.