DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


2011 m. balandžio mėnesį Druskininkuose, Vilniuje, Tauragėje, Kaune, Utenoje ir Klaipėdoje vyko tęstiniai seminarai projekto pilotinių mokyklų komandoms. Seminarai „Inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse geroji patirtis ir problemos išbandant Metodiką. Interaktyvių programų pristatymas ir išbandymas“ buvo skirti refleksijai po anksčiau vykusio seminaro, taip pat, pedagogų komandų pasiekto esminio pokyčio, diegiant IKT ir inovatyvius mokymo metodus savo mokyklose išgryninimui, pedagogų komandų veiklos strateginių planų įgyvendinimo aptarimui ir interaktyvių programų pristatymui bei pasirengimui išbandyti mokyklose.


Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto “Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas” vykdytojai kviečia pradinių klasių mokytojus ir specialiuosius pedagogus tobulinti edukacinę IKT taikymo kompetenciją ir registruotis į Pedagogų kompiuterinio raštingumo mokymus pagal atnaujintą nuotolinio mokymosi kursą „Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis“. Mokymai vyks Utenoje ir Klaipėdoje 2011 m. IV ketvirtyje. Dalyvių skaičius ribotas.


2011 m. balandžio mėnesį prasideda 40 a.val. trukmės pedagogų edukacinės IKT taikymo kompetencijos tobulinimo mokymai Panevėžyje, Tauragėje ir Telšiuose. Kvalifikaciją tobulins 300 dalyvių, pradinių klasių mokytojų ir specialiųjų pedagogų. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios edukacinę IKT taikymo kompetenciją patobulino 900 pedagogų (iš jų 600 – 2010 m., 300 – 2011 m. I ketv.). Mokymai vyko Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Šiauliuose, Utenoje ir Vilniuje. Šie mokymai yra populiarūs, jie vyksta, ten, kur suformuojamos pageidaujančių tobulinti kvalifikaciją pedagogų grupės. Artimiausiu metu prasidės registracija į 2011 m. pabaigoje planuojamus mokymus Utenoje ir Klaipėdoje. Pasiteirauti galima: tel.: (8-5) 212 13 55, mob.tel.: 8 682 28059.


2010 m. kovo – 2011 m. vasario mėn., vadovaujantis Informacinių ir komunikacinių technologijų ir inovatyvių mokymo metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo konsultantų rengimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. ĮSAK-2534 ir Nr. ĮSAK-2535, dvi būsimų švietimo konsultantų pradiniam ugdymui grupės (60 pradinių klasių mokytojų) ir būsimi švietimo konsultantai specialiajam ugdymui (30 specialiojo ugdymo pedagogų) dalyvavo penkiose švietimo konsultantų rengimo seminaruose. Būsimieji konsultantai projekto metu turėjo puikias galimybes bendrauti ir bendradarbiauti, dalintis turima teorine ir praktinė patirtimi tarpusavyje.


Šių metų vasario–kovo mėnesiais dvi grupės po 30 specialiųjų pedagogų iš Vilniaus ir Kauno regionų baigė mokymus pagal programą „Specialiojo ugdymo modernizavimas pradinėse klasėse taikant informacines komunikacines technologijas ir inovatyvius mokymo(si) metodus“. Programa skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su pradinių klasių mokiniais. Programos tikslas – tobulinti specialiųjų pedagogų profesines ir bendrąsias kompetencijas, padedančias užtikrinti kokybišką specialiųjų poreikių mokinių ugdymą pradinėse klasėse. Programos trukmė – 80 akademinių valandų. 48 val. specialieji pedagogai mokėsi seminaruose, likusias valandas išnaudojo namų darbams.