DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


2011 metų vasario mėn. 14-15 dienomis vyko projekto veiklos 1.1.1. Švietimo konsultantų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas švietimo konsultantų specialiajam ugdymui rengimo seminaras. Seminare dalyvavo 28 specialiojo ugdymo pedagogai.

Šio seminaro tikslas – padėti būsimiesiems švietimo konsultantams pasirengti praktikai. Atlikdamas švietimo konsultanto praktiką, kiekvienas pedagogas turės 2011 metų kovo – gegužės mėn. pravesti po du vienos dienos seminarus savo regione.


2011 metų vasario mėnesio 1-2 ir 7-8 dienomis būsimiesiems švietimo konsultantams pradiniam ugdymui vyko projekto veiklos 1.1.1. Švietimo konsultantų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas du paskutiniai seminarai. Seminaruose dalyvavo 57 pedagogai.

Šių seminarų tikslas – padėti būsimiesiems švietimo konsultantams pasirengti praktikai. Atlikdamas švietimo konsultanto praktiką, kiekvienas pedagogas turės 2011 metų kovo – gegužės mėn. pravesti po du vienos dienos seminarus savo regione.


2010 m. gruodžio mėn. pabaigoje ir 2011 m. sausio mėn. pradžioje visose projekto pilotinėse mokyklose įvyko seminarai, skirti mokyklų komandų pedagogų pasirengimui išbandyti „Inovatyvių mokymo (si) metodų ir IKT diegimo pradiniame ugdyme organizavimo metodikos“ (toliau Metodika) projektą. Projekto 1.3.1. veiklos Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas darbuotojos pilotinių mokyklų komandoms pristatė Metodiką ir jos taikymo mokyklose rekomendacijas.


Lokalizuotos dvi kompiuterinės mokymo priemonės, skirtos pradinių klasių mokiniams – „Užburtasis miškas“ ir „Vaikų žaidimai“.

„Užburtasis miškas“ – priemonė, skirta kurti animaciją naudojantis paprastomis priemonėmis, tiesiog dėliojant paveikslėliais išreikštas komandas.


2010 m. gruodžio 22 d. Vilniuje vyko antrasis projekto tyrimų veiklos informacinis seminaras, kurio tema „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme būklė Lietuvoje ir užsienyje“. Seminaras buvo skirtas 2010 metais atlikto kompleksinio tyrimo rezultatams pristatyti ir apibendrinti. Šiame seminare pristatyti tyrimo teorinės studijos „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme pasiūla, taikymo praktika ir perspektyvos Lietuvoje ir užsienyje“ ir tyrimo „Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos mokytojų ir specialiųjų pedagogų nuomonė apie IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą pradinėse klasėse“ rezultatai. Seminare dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos ir pavaldžių įstaigų, universitetų ir kolegijų, švietimo centrų, savivaldybių švietimo skyrių, bendrojo lavinimo mokyklų švietimo specialistai ir ekspertai, atsakingi už pradinį ugdymą, informacinių ir komunikacinių technologijų diegimą, ugdymo kokybės užtikrinimą ir vertinimą, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą bendrojo lavinimo mokyklose, pradinių klasių mokytojų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą.