DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Švietimo konsultantų pradiniam ugdymui kvalifikacijos tobulinimas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Švietimo konsultantų pradiniam ugdymui kvalifikacijos tobulinimas


2010 m. birželio–gruodžio mėn., vadovaujantis Informacinių ir komunikacinių technologijų ir inovatyvių mokymo metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo konsultantų rengimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. ĮSAK-2534, dvi švietimo konsultantų pradiniam ugdymui grupės (50 pradinių klasių mokytojų) dalyvavo švietimo konsultantų kvalifikacijos tobulinimo seminaruose:

1 seminaras. „Šiuolaikinės pradinių klasių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kryptys. Bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas pradinėse klasėse“, 2010 m. birželio 7-8 d. (I gr.) ir birželio 10-11 d. (II gr.), trukmė – 16 val.

2 seminaras. „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas“, 2010 m. rugpjūčio 16-17 d. (I gr.) ir rugpjūčio 19-20 d. (II gr.), trukmė – 16 val.

3 seminaras. „Pradinio ugdymo kokybės užtikrinimas tobulinant pradinių klasių mokytojų kvalifikaciją“, 2010 m. spalio 11-12 d. (I gr.) ir spalio 11-12 (II gr.), trukmė – 16 val.

4 seminaras. „Konsultantų veiklos tęstinumas tobulinant pradinių klasių mokytojų kompetencijas taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus“, 2010 m. gruodžio 1-3 d. (I gr.) ir gruodžio 1-3 g. (II gr.), trukmė – 24 val.

 

Grįžti atgal