DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Švietimo konsultantų pradiniam ugdymui rengimas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Švietimo konsultantų pradiniam ugdymui rengimas


2010 m. kovo – 2011 m. vasario mėn., vadovaujantis Informacinių ir komunikacinių technologijų ir inovatyvių mokymo metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo konsultantų rengimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. ĮSAK-2534, dvi būsimų švietimo konsultantų pradiniam ugdymui grupės (60 pradinių klasių mokytojų) dalyvavo švietimo konsultantų rengimo seminaruose:

1 seminaras. „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas pradiniame ugdyme: Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų raida ir ugdymo planavimas“, 2010 m. kovo 29-30 d. (I gr.), kovo 31 – balandžio 1 d. (II gr.), trukmė – 16 val.

2 seminaras. „IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymas pradiniame ugdyme: ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas, pasiekimų vertinimas ir šeimos įtraukimas į ugdymo procesą“, 2010 m. birželio 14-16 d. (I gr.), birželio 21-23 d. (II gr.), trukmė – 24 val.

3 seminaras. „Suaugusiųjų mokymas, mentoriavimas, nuotolinis mokymas: Švietimo konsultanto veiklos tikslai, turinys, vaidmenys ir metodai. Suaugusiųjų mokymosi teorijos. Suaugusiųjų mokymosi sėkmės kriterijai. Mentoriavimo pagrindai“, 2010 m. spalio 25-26 d. (I gr.), spalio 27-28 d. (II gr.), trukmė – 16 val.

4 seminaras. „Suaugusiųjų mokymas, mentoriavimas, nuotolinis mokymas: suaugusiųjų mokymosi, konsultavimo ir vadovavimo mokymuisi metodologiniai bei praktiniai ypatumai. Bendravimo ir bendradarbiavimo principai. Elektroninio bendradarbiavimo programinės priemonės. Nuotolinio mokymo pagrindai, virtuali mokymosi aplinka“, 2010 m. lapkričio 17–19 d. (I gr.), lapkričio 24–26 d. (II gr.), trukmė – 24 val.

5 seminaras. „Pasirengimas švietimo konsultantų praktikai“, 2011 m. vasario 1–2 d. (I gr.), vasario 7–8 d. (II gr.), trukmė – 16 val.

Grįžti atgal