DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Švietimo konsultantų specialiajam ugdymui kvalifikacijos tobulinimas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Švietimo konsultantų specialiajam ugdymui kvalifikacijos tobulinimas


2010 m. birželio–lapkričio mėn., vadovaujantis Informacinių ir komunikacinių technologijų ir inovatyvių mokymo metodų taikymo specialiajame ugdyme švietimo konsultantų rengimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. ĮSAK-2535, švietimo konsultantai specialiajam ugdymui (25 specialiojo ugdymo pedagogai) dalyvavo švietimo konsultantų kvalifikacijos tobulinimo seminaruose:

1 seminaras. „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius inkliuzinėje aplinkoje“, 2010 m. birželio 18-19 d., trukmė - 16 val.

2 seminaras. „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse prielaidos, pagrindiniai principai ir galimybės“, 2010 m. rugpjūčio 23-24 d., trukmė - 16 val.

3 seminaras. „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo kokybės užtikrinimas tobulinant specialiųjų pedagogų kvalifikaciją“, 2010 m. spalio 11-12 d. , trukmė – 16 val.

4 seminaras. „Konsultantų veiklos tęstinumas tobulinant specialiųjų pedagogų kompetencijas taikyti IKT ir kitus inovatyvius mokymo(si) metodus“, 2010 m. lapkričio 22-24 d., trukmė - 24 val.

Grįžti atgal