DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Švietimo konsultantų specialiajam ugdymui rengimas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Švietimo konsultantų specialiajam ugdymui rengimas


2010 m. balandžio – 2011 m. vasario mėn., vadovaujantis Informacinių ir komunikacinių technologijų ir inovatyvių mokymo metodų taikymo specialiajame ugdyme švietimo konsultantų rengimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. ĮSAK-2535, būsimi švietimo konsultantai specialiajam ugdymui (30 specialiojo ugdymo pedagogų) dalyvavo švietimo konsultantų rengimo seminaruose:

1 seminaras. „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas specialiajame ugdyme: specialiųjų ugdimosi poreikių vaikų raidos ypatumai ir ugdymo planavimas“, 2010 m. balandžio 6-7, trukmė – 16 val.

2 seminaras. „IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymas specialiajame ugdyme: ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas, pasiekimų vertinimas ir šeimos įtraukimas į ugdymo procesą“, 2010 m. birželio 1–3 d., trukmė – 24 val.

3 seminaras. „Suaugusiųjų mokymas, mentoriavimas, nuotolinis mokymas: švietimo konsultanto veiklos tikslai, turinys, vaidmenys ir metodai. Suaugusiųjų mokymosi teorijos. Suaugusiųjų mokymosi sėkmės kriterijai. Mentoriavimo pagrindai.“, 2010 m. lapkričio 11–12 d., trukmė – 16 val.

4 seminaras. „Suaugusiųjų mokymas, mentoriavimas, nuotolinis mokymas: Suaugusiųjų mokymosi, konsultavimo ir vadovavimo mokymuisi metodologiniai bei praktiniai ypatumai. Bendravimo ir bendradarbiavimo principai. Elektroninio bendradarbiavimo programinės priemonės. Nuotolinio mokymo pagrindai, virtuali mokymosi aplinka“, 2010 m. gruodžio 13–15 d., trukmė – 24 val.

5 seminaras. „Pasirengimas švietimo konsultantų praktikai“, vasario 14–15 trukmė – 16 val.

Grįžti atgal